Privatlivspolitik for Delta Rengøring

Senest opdateret 04.08.2020

Dataansvar

Vi behandler dine personoplysninger når du besøger vores hjemmesider eller bruger vores tjenester. Vi har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik for at beskrive, hvilke personoplysninger vi indsamler, formålet med behandlingen, og hvordan vi behandler disse data. Ved at bruge vores tjenester eller besøge vores hjemmeside, accepterer du indholdet af denne privatlivspolitik samt andre dokumenter, der er nævnt i denne politik.

Kontaktoplysninger

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Delta Rengøring er dataansvarlig for vores kunder, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Kim Skourup

Adresse: Teglvej 1, 4990 Sakskøbing

CVR-nr.: 20704101

T-nummer: +4540546546

Mail: kim@delta-rengoering.dk

Hjemmeside: www.delta-rengoering.dk

Behandling af personoplysninger

Vi sikrer en fair og transparent databehandling. Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret i denne politik.

Når vi beder dig om at gøre dine personlige oplysninger til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke oplysninger vi behandler om dig og til hvilket formål. Du vil modtage disse oplysninger på tidspunktet for indsamlingen af dine personoplysninger.

Når du besøger vores hjemmeside

Vi indsamler i øjeblikket ikke personlige oplysninger fra besøgende på virksomhedens hjemmeside. Vi placerer heller ikke i øjeblikket cookies, der indsamler personlige data af besøgende på websider.

Når du bruger vores tjenester

Når du bruger vores tjenester, er behandlingen af dine personoplysninger baseret på en juridisk kontrakt mellem dig og Delta Rengøring. For at opfylde vores juridiske forpligtelser i henhold til kontrakten, vil vi behandle dine oplysninger med dit samtykke.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personlige oplysninger, du giver os, og som er nødvendige for at opfylde vores kontraktlige eller andre juridiske forpligtelser. Derudover kan lovgivningen bestemme, hvilken type data der kræves for at indsamle og opbevare til vores forretningsaktiviteter.

De data, vi indsamler, omfatter følgende kontaktoplysninger, som er nødvendige for at udføre vores tjenester:

  • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Opbevaring af data

Vi sletter dine personlige oplysninger, når de ikke længere er nødvendige til det oprindelige formål med indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Opbevaringsperioden for dine data afhænger af oplysningernes art og formålet med behandlingen.

Overførsel af personoplysninger til tredjeparter

Vi kan overføre dine personlige oplysninger til vores betroede partnere, hvis dette er nødvendigt for opfyldelsen af vores kontrakt om at levere vores tjenester til dig. Vi videregiver kun dine personoplysninger til tredjepartspartnere, som overholder kravene i denne politik og kravene i gældende love om beskyttelse af personoplysninger.

Vi kan videregive dine personoplysninger, hvis vi er juridisk forpligtet til at videregive dine personlige oplysninger, fx som en del af rapporteringen til en myndighed.

Hvis vi overfører dine personoplysninger til partnere uden for EU/EØS, sikrer vi, at disse partnere overholder gældende lovgivning om databehandling, it-sikkerhed og dine rettigheder som registrerede. Vi beder om dit samtykke, inden vi videregiver dine personoplysninger til partnere i tredjelande.

Sikkerhed

Vi beskytter dine personlige oplysninger og har interne regler for informationssikkerhed

Vi ønsker at sikre, at vi kun behandler personlige oplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derfor er det indlejret i vores it-systemer, at kun de data, der er behov for, indsamles. Det sikres også automatisk, at dataopbevaringstiden ikke er for lang.

For at beskytte dig mod uautoriseret adgang til dine personoplysninger bruger vi også løsninger, der automatisk sikrer, at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere.

Vi har vedtaget interne regler for informationssikkerhed, der indeholder instruktioner og foranstaltninger til at beskytte dine personlige oplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod uautoriseret adgang.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler personoplysninger. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå tab af data, tager vi løbende backup vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for, at du bliver diskrimineret, id-tyveri, økonomisk tab eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os. Vores kontaktoplysninger kan findes på toppen af denne Privatlivspolitik.

Ret til at få adgang til dine personlige oplysninger

Hvis du anmoder om det, oplyser vi dig, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem der modtager data om dig, hvis vi videregiver dine personlige oplysninger til tredjeparter.

Adgangen til visse oplysninger kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, for forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet

Hvis du mener, at de personlige oplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om unøjagtigheder og hvordan de kan rettes.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige til det formål, som vi har fået dem til, kan du anmode om at få dem slettes. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personlige oplysninger behandles i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du anmoder om at få dine personoplysninger rettet eller slettet, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, vil vi stoppe behandlingen af dine personlige oplysninger.

Du har ret til at modtage de personlige oplysninger, du har givet os, og dem, vi har fået om dig fra andre spillere baseret på dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som en del af en kontrakt, som du er part i, kan du også modtage dine data. Du har også ret til at overføre disse personlige oplysninger til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at udøve din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine personlige oplysninger fra os i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet på din opfordring eller slettet eller gøre indsigelse mod vores databehandling, vil vi undersøge din anmodning og besvare din forespørgsel så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget den.

Vi kontrollerer og opdaterer dine personlige oplysninger

Vi bekræfter, at de personlige oplysninger, vi behandler om dig, ikke er unøjagtige eller vildledende. Vi sørger også for løbende at opdatere dine personlige oplysninger.

Ydeevnen af eller tjenesterne afhænger af, at dine data er nøjagtige og opdaterede. Derfor beder  vi dig om at give os relevante ændringer af dine data. Du kan bruge kontaktoplysningerne ovenfor til at underrette os om ændringer i dine personoplysninger, vi behandler.

Opdatering af politik

Vi tilstræber altid at overholde gældende lovgivning, herunder principper for beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse. Således opdaterer vi regelmæssigt denne policy for at justere den med mulige ændringer i lovgivning og retningslinjer fra P myndighederne. Væsentlige ændringer vil blive annonceret via vores hjemmeside.

Klager

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du kontakter os først. Du kan også til enhver tid klage over vores behandling af dine personoplysninger til de kompetente databeskyttelsesmyndigheder. (Datatilsynet)

Kontaktoplysninger på Datatilsynet:

De danske databeskyttelsesmyndigheder

Adresse: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 53, 2500 Valby

Tlf.: 3319 3200

dt@datatilsynet.dk

Kontakt os

God kundekontakt er hjertet i vores virksomhed. 

Hos Delta Rengøring vægter vi kontakten til vores kunder højt. Vi er altid klar til at svare på spørgsmål eller fortælle mere om mulighederne for optimale rengøringsløsninger i netop jeres klinik.

Adresse

Teglvej 1, 4990 Sakskkøbing 

E-mail:

Telefon:

Find os på: